Bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter

Är du en förening, ett förbund eller ett företag inom Degerfors kommun, och är intresserad av att genomföra extra satsningar på sommaraktiviteter för barn och ungdomar sommaren 2017?
Då är du välkommen att söka bidrag för det.

För andra året i rad får Degerfors kommun bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter som gör det möjligt för för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år att delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Det är ett statligt bidrag från MUCF, Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Med hjälp av det statliga stödet ska det göras möjligt att erbjuda aktiviteter som ger både stimulans och personlig utveckling. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Kriterier för att genomföra sommarlovsaktiviteter:

  • Aktiviterna ska vara kostnadsfria
  • Bjuda in barn och unga i åldern 6-15 år
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika sociala bakgrunder
  • Behandla alla lika vad gäller tillgång och deltagande
  • Aktiviteterna måste genomföras någon gång under sommarlovet 2017

För att ta del av detta bidrag behöver ni fylla i nedanstående formulär.

OBS! Skicka in din ansökan senast 30 april.

Besked om beviljade bidrag kommer senast 12 maj och detta beslut går inte att överklaga. Beviljat bidrag utbetalas i efterskott genom en ekonomisk redovisning, senast 15 september 2017.


Publicerad 2017-03-29. Senast ändrad 2017-03-29.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934