Försvarsmaktsövning Aurora

I september (v. 37–39)  genomför Försvarsmakten övning
Aurora – den största militära övningen på 20 år. Örebro län kommer framför allt beröras av militära transporter på vägar samt övningar och helikopterbas på Villingsbergs skjutfält.

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september (v. 37–39) att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Förband i hela Sverige kommer att beröras, men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

För Örebro län innebär övningen framför allt militära transporter på vägar genom länet. Villingsbergs skjutfält berörs genom förberedande artilleriskjutningar samt att en helikopterbas kommer att finnas där under övning Aurora.

För allmänheten kan det innebära trafikstörningar och längre restider under denna period. Det kan också innebära buller i samband med övningen på Villingsbergs.

Påverkan på trafiken och ökat buller från helikopterbas i Villingsberg

För allmänheten kan övning Aurora innebära trafikstörningar och längre restider. Det kan också innebära ökat buller i samband med flygningar till och från en helikopterbas på Villingsbergs skjutfält. 

Råd och rekommendationer till trafikanter

Exempel på trafikproblem som kan uppstå vid större försvarsövningar:

  • Kolonner med många och eventuellt långsamtgående fordon. Undvik omkörningar där det inte är motorväg, eller välj annan väg om det är möjligt.
  • Tunga fordon som antingen måste köra mycket sakta över vissa broar eller är tvungna att köra vägbanemitt/bromitt för att få passera och då ensam på bron. Kör inte om dessa.

"Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession". (2 kap 6 § trafikförordningen)

För mer information besök Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats

Helikopterbas i Villingberg kan ge ökat buller

En helikopterbas kommer att finnas på Villingsbergs skjutfält 18-28 september. Trafiken är inte begränsad till skjutfältet, utan flygningar sker även utanför området. Helikoptrarna flyger på låg höjd, det vill säga på cirka hundra meter upp till femhundra meters höjd.

 

Militärövning vid Villingsbergs skjutfält

Den 6–13 september sker en ökad militär verksamhet både på och i anslutning till Villingsbergs skjutfält i Kilsbergen som en förberedande del av Aurora 17.

Villingsbergs skjutfält ligger i Karlskoga kommun men gränsar till Örebro och Nora kommun. Soldater och fordon kommer att trafikera vägar samt röra sig i terrängen runt skjutfältet. Ökat buller, skakningar i marken samt militärfordon i trafiken kommer att förekomma i områden runt Villingsbergs skjutfält. Undvik om möjligt att färdas i terrängen och respektera vägbommar samt varningsskyltar. För mer information om avlysningar se: www.skjutfalten.selänk till annan webbplats.

 

Mer information hittar du på Länsstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, försvarsmakten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För trafikinformation under övningen:

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges radio P4 Örebro (trafikradion)

 

Publicerad 2017-08-31. Senast ändrad 2017-09-15.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934