Fortsatta problem med barnomsorgsfakturor

Tyvärr måste vi informera om att vi ej kommit till rätta med
de problem som inneburit sena fakturor avseende barnomsorgsavgifter. Det
innebär att de fakturor som skulle vara betalda den sista augusti inte kommer
att nå er förrän tidigast nästa vecka, dv s vecka 35.

Vi arbetar även för att det ska fungera för dem som har
autogiro.

Degerfors kommun har under maj månad bytt ekonomisystem med
tillförande försystem vilket är huvudorsaken till de problem som uppstått.

Vi beklagar det inträffade och arbetar med att lösa de
problem som uppstått.


Max Tolf

Kommunchef och ekonomichef

Publicerad 2017-08-22. Senast ändrad 2017-08-22.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934