Jobbar för trygghet och ökad samverkan

Det brottsförebyggande rådet för Karlskoga Degerfors samlades idag i Tunet i Degerfors. Rådets möte bygger på samverkansöverenskommelser med prioriterade fokusområden.

Dagen fördjupade kunskapen inom dopningsförebyggande arbete samt våld i nära relationer.

Lokala brottsförebyggande rådet (LokBrå) är ett rådgivande forum mellan kommuner och polis där information ges om det aktuella brottsförebyggande arbetet i de båda kommunerna.

Kommunerna och polisen har enats om sju lokala fokusområden 2016-2019 för att förebygga brott och öka tryggheten. Doping och våld i nära relationer är två av de prioriterade områdena. På LokBråmötena följs utvecklingen och insatser/behov utifrån de olika fokusområdena upp.

Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad 2017-10-02. Senast ändrad 2017-10-02.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934