Barn och utbildning

 • Förskola

  Förskola, våra förskolor, allmän information och avgifter och regler

 • Grundskola

  Våra grundskolor, fritidshem och ansökan

 • Gymnasieskola

  Gymnasieskola, du som är 16-19 år och inte går på gymnasiet, sök gymnasieutbildning och vuxenutbildning

 • Särskola

  Grundsärskola, fritidsverksamhet, gymnasiesärskola och vuxensärskola Särvux

 • Musikskola

  Det här händer på musikskolan, instrument, kurser och grupper och avgifter

 • Skoldatateket

  Lyssna på läromedel, pedagogiska program, utvärdering och webbtjänster för skolan (Edwise)

Så använder vi dina personuppgifter i Kultur- och utbildningsförvaltningen

Verksamheter i förvaltningen är förskola, omsorg på obekväma tider, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola, bibliotek och fritidsgård.

Sommarkort – Avgiftsfria resor för skolungdomar sommar 2018

Nu inför Länstrafiken ett Sommarkort för skolelever för sommaren 2018. Sommarkortet ger kostnadsfria resor med den allmänna kollektivtrafiken hela trafikdygnet den 16 juni till 14 augusti 2018.