Barn och utbildning

 • Förskola

  Förskola, våra förskolor, allmän information och avgifter och regler

 • Grundskola

  Våra grundskolor, fritidshem och ansökan

 • Gymnasieskola

  Gymnasieskola, du som är 16-19 år och inte går på gymnasiet, sök gymnasieutbildning och vuxenutbildning

 • Särskola

  Grundsärskola, fritidsverksamhet, gymnasiesärskola och vuxensärskola Särvux

 • Musikskola

  Det här händer på musikskolan, instrument, kurser och grupper och avgifter

 • Skoldatateket

  Lyssna på läromedel, pedagogiska program, utvärdering och webbtjänster för skolan (Edwise)

Påminnelse till föräldrar

För några veckor sedan skickade vi ut information om en enkät från Skolinspektionen. Vi saknar fortfarande flera svar, och ber er besvara den så fort som möjligt!

Så använder vi dina personuppgifter i Kultur- och utbildningsförvaltningen

Verksamheter i förvaltningen är förskola, omsorg på obekväma tider, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola, bibliotek och fritidsgård.