Utvädering

Utvärdering av utlån (lärare)

På vilken skola arbetar du? *
Fråga 1
Multiple selection
I vilken årskurs går eleven?
Fråga 2
Multiple selection

Ange utlån av alternativt verktyg *
Fråga 3
Multiple selection
Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6
Hur ofta har verktyget använts per vecka? *
Fråga 7
Multiple selection
Finns verktyget skrivet i elevens åtgärdsprogram? *
Fråga 8


Behövs mer utbildning av programvarorna som medföljer dator eller annat verktyg?
Fråga 9
Multiple selectionFråga 10

Fråga 11
Personuppgifter *
User information
Utvärdering utlån (elev)

Vilken skola går du på? *
Fråga 1

Vilken klass går du i?
Fråga 2

Kryssa för det verktyg som du använt *
Fråga 3
Multiple selection
Fråga 4
Hur ofta har verktyget använts per vecka? *
Fråga 5
Multiple selection

Fråga 6
Var har du använt verktyget? *
Fråga 7Är det något som krånglat med ditt verktyg?
Fråga 8Fråga 9
Personuppgifter *
User information