Parkeringstillstånd

Om du har svårt att gå längre sträckor kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Det är alltid gångförmågan som bedöms. Gångförmåga är även den sträcka du som är rullstolsburen kan ta dig fram. Svårt att bära eller att man går långsamt är inte sådant som bedöms.

Om du själv inte kör bil, så kan du ansöka om tillstånd som passagerare. Det beviljas då du inte klarar dig på din egen hand, under tiden då föraren parkerar bilen. Du ska också ha svårt att ta dig fram. Är du rullstolsbunden och någon annan skjutsar dig i din rullstol, så bedöms du inte ha svårigheter att ta dig fram.

Ansökan om parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan ges till den som har ”ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har svårt förflytta sig på egen hand” med eventuella hjälpmedel.

Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare tillstånd inte automatiskt att ansökan beviljas.

Ansök via blankett

  • fyll i blanketten 
  • skriv din namnteckning
  • skicka med fotografi, motsvarande ett körkortsfoto eller passfoto
  • om du söker för första gången ska du skicka med ett läkarintyg där det framgår vilken gångförmåga du har
  • om du söker förlängning av tillståndet behöver du inte bifoga läkarintyg i första skedet.