Här inventerar vi

Här kan du se var byggnadsantikvarierna inventerar just nu.

Vecka 36 startade inventeringen av områdena Kanada/Jannelund och Bossåsen/Västra Jannelund.

Vecka 37 startade inventeringen av Ängebäck, Strömtorp och Stora Valla.

Vecka 38 startade inventeringen av Bruket.

Vad de olika formerna betyder:
Gul: Pågående inventering
Grön: Färdig inventering