Pågående planärenden

Just nu har vi inga planer på samråd eller granskning.