Kommun och politik

 • Kommunens organisation

  Så fungerar kommunen, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, kommunala bolag och kontakta oss.

 • Kommunfakta

  Ekonomi, kartor och geografisk information, om personuppgifter, valresultat, finskt förvaltningsområde, jämförelser, statistik och undersökningar.

 • Ärenden, råd och handlingar

  Allmänna handlingar och kommunarkivet.

 • Politik och demokrati

  Så här kan du påverka, hur går det till att fatta beslut, sammanträdesdagar, förtroendevalda politiker, protokoll och kallelser.

 • Trygg och säker

  Krisberedskap, sevesoanläggningar och din hemberedskap

 • Så arbetar vi med...

  Press och information, integration, minoriteter och minoritetsspråk

Nytt medborgarlöfte

Vår ambition är att Degerfors kommun upplevs tryggt och attraktivt för alla att vistas och leva i och att minska skadegörelse och brottslighet samt genomföra trygghetsskapande åtgärder.

Lov- och sommarlovsaktiviteter

Vill din förening, organisation eller verksamhet få pengar till sommarlovsaktiviteter för barn och unga? Då kan ni ansöka om pengar för att ordna gratis aktiviteter för barn och unga mellan 6 till15 år.

I startgroparna för HBTQ arbete

Degerfors kommun ligger nu i startgroparna för arbetetmed HBTQ området. Ett område som både personal, brukare och anhöriga anser att vi behöver arbeta mer med.