Degerfors kommun PLAY

Här kan du hitta de senaste inspelade sammanfattningarna från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder.

Podcast-sändningar

 

1) Fråga till socialnämndens ordförande, agerar socialförvaltningens personal körskollärare åt de ensamkommande i kommunens bilar? (tid 02.18)

2) Fråga till kommunstyrelsens ordförande, hur längre dröjer det innan parkeringsplatsen vid Letälvsgården har iordningställts? (tid 10.24)

3) Anmälan om motion, besparingar i den politiska organisationen (tid 16.03)

4-8) Medborgarförslag (tid 23.05)

9) Anmälan om motion, Degerfors kommun inför porrfilter på samtliga datorer inom förskola/skola (tid 24.33)

10-11) Medborgarförslag (tid 27.15)

12) Budgetramar, driftbudget 2019 med plan för 2020-2021 (tid 27.52)

13) Investeringsramar 2019 med plan för 2020-2021 (tid 35.00)

14) Antagande av detaljplan för Agen 1:1 (Medborgarplatsen), (tid 37.22)

15) Revidering av arvodesreglemente för Degerfors kommun (tid 1.25.30)

16) Höjning taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa), (tid 1.29.11)

17) Antagande av biblioteksplan för Degerfors kommun (tid 1.29.34)

18) Antagande av reviderad kravpolicy för Degerfors kommun (tid 1.29.55)

19) Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag (tid 1.30.26)

20) Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning (tid 1.30.49)

21) Sammanträdesdatum för 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (tid 1.31.10)

22) Revisionsrapport för kännedom: granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering inom folkhälsonämnden (tid 1.31.40)

23) Årsredovisning, revisionsrapport och ansvarsfrihet för FINSAM 2017 (tid 1.33.48)

24) Årsredovisning, revisionsberättelse, redogörelse och revisionsrapport 2017 för Bergslagens Räddningstjänstförbund (tid 1.35.10)

25) Kvartalsrapporter 2017: ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och rapportering enligt samma lag samt socialtjänstlagen och rapportering
(tid 1.36.02)

26) Val och entlediganden (tid 1.36.33)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Socialnämnd