Service för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald i Degerfors kommun hitta e-tjänster och blanketter.

E-tjänster

E-tjänster är under uppbyggnad och läggs upp så fort de är klara

Blanketter

Skriv tabellbeskrivning här

Service för förtroendevalda


Ersättning för förlorad arbetsinkomst, resor och begäran om arvode

PdfPDF

Personuppgifter

PdfPDF

Ansökan om partistöd

PdfPDF

Redovisning av partistöd

PdfPDF

Sekretessförbindelse

PdfPDF