Kommun och politik

Degerfors är en industrikommun med cirka 10 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmlands och Örebro län. Degerfors är en del av Bergslagens sydvästligaste utlöpare. Här möter skogsbygd slättlandskap. Kommunen tillhör Örebro län men ligger i landskapet Värmland.

Degerfors erbjuder en kombination av den lilla ortens fördelar med närhet till god kommunal service och friluftsliv och med kommunikationer som gör att du är i huvudstaden på mindre än två timmar. I Degerfors arbetar vi aktivt för entreprenörskap och växande företag, centrumutveckling och attraktiv boendemiljö.
 
Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 700 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Vår personalpolitiska vision bygger på att alla medarbetare i kommunen känner trivsel och arbetsglädje, yrkesstolthet och engagemang. Genom samverkan, delaktighet, respekt och ansvarstagande hos alla medarbetare uppnår vi denna vision.

På de här sidorna presenterar vi kommunens organisation, både på den politiska nivån och på den tjänstemannamässiga. Här kan man läsa protokoll, se statistik om kommunen och läsa om hur man kan ta del av allmänna handlingar. Här beskriver vi också hur man kan klaga på politiska beslut, lämna synpunkter på kommunen och hur man gör om man vill lämna in ett medborgarförslag.

​Vision för Degerfors kommun

​En lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor.

Dokument
Senast uppdaterad 2017-01-25
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934