Kommunledning

Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsens ordförande
Peter Pedersen (V)
Tel: 0586-482 21

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Anita Bohlin-Neuman (V)
Tel: 0586-481 44

Kommun- och Ekonomichef
Max Tolf
Tel: 0586-482 34

Bitr Kommunchef och Kanslichef
Maria Eriksson
Tel: 0586-481 29

Personalchef
Jarno Saukko
Tel: 0586-482 05

Näringslivschef
Suzanne Hällström
Tel: 0586-483 90

Miljö- och samhällsbyggnadschef
Mårten Persson
Tel: 0586-482 93, 073-920 42 93

Kultur- och utbildningsnämnden och kultur- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande
Kim Bäckström (V)
Tel: 0586-483 92

Kultur- och utbildningschef
Anna-Lena Sandell
Tel: 0586-482 09

Socialnämnden och socialförvaltningen

Socialnämndens ordförande
Anita Bohlin-Neuman (V)
Tel: 0586-481 44

Socialchef
Ingmar Ångman
Tel: 0586-482 40

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens ordförande
Torbjörn Holm (V)
Servicenämnden och serviceförvaltningen

Servicenämndens ordförande
Per-Olow Linder (V)

Servicechef
Anders LuthmanTel: 0586-481 86

Folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen

(Gemensam nämnd och förvaltning för Karlskoga och Degerfors kommuner.)

Folkhälsonämndens ordförande
Christina Gustavsson (S)

1:e vice ordförande
Björn Nordenhaag (MP)

Förvaltningschef
Ulrika Lundgren
Tel: 0586-610 86

Gymnasienämnden

(Gemensam nämnd och förvaltning för Karlskoga och Degerfors kommuner.)

Gymnasienämndens ordförande
Matz Ericson (S)

1:e vice ordförande
Ingvar Eriksson (V)

Förvaltningschef
Jan Strid
Tel: 0586-616 41

Senast uppdaterad 2017-09-12
Kontakt med sidansvarig:  Suzanne Hällström
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934