Kommunens kvalitet i korthet (Kkik)

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen handlar till exempel om öppettider till bibliotek och återvinningsstationen, kötid för att få en förskoleplats och vilket bemötande medborgarna får från kommunen. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genomför Kommunens kvalitet i korthet. Ca 220 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen.

Mätningarna är uppdelade i fem områden (Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och information, Effektivitet och Samhällsutveckling). För att visa hur Degerfors står sig jämfört med övriga kommuner i riket är resultaten färgsatta där grönt innebär att Degerfors är bland de 25% bästa kommunerna och rött innebär att Degerfors är bland de 25% sämsta kommunerna. Gult innebär att vi ligger i mellanskiktet jämfört med riket i stort. I de flesta fall har vi också kommenterat resultatet. Degerfors har varit med i undersökningen tre år, men inte med alla mått alla åren. Därför finns det några rutor som inte har fått någon färg eller siffra.

KKiK Här redovisas  bl.a mått på kommunens tillgänglighet gentemot medborgarna. Här redovisas mått på personaltäthet. Här redovisas mått på hur medborgaren upplever kommunens webbinformation och möjligheter att delta i kommunens utveckling. Här redovisas bl.a. resultat för grundskolans elever och kostnader inom äldreomsorgen. Här redovisas bl.a. mått på antal nystartade företag, andel förvärvsarbetande i kommunen och andelen inköpta ekologiska livsmedel.
Senast uppdaterad 2015-08-19
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934