Bemanningsenheten

Bemanningsenheten är en samordningsfunktion där vi ansvarar för vikarieanskaffning till vakanser inom vård och omsorg och omsorgen om funktionshindrade i socialförvaltningen, samt till förskola, skola och andra verksamheter inom Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Timvikarier

Inom Degerfors kommun har vi alltid ett behov av timvikarier. Behovet finns inom olika arbetsområden och varierar över tid.

Att arbeta som timvikarie innebär att man erbjuds kortare vikariat på olika enheter inom kommunen, ibland med kort varsel. Arbetet kräver stor flexibilitet, samarbetsförmåga och ansvarskänsla.

Vi arbetar med systemet TimePool, vilket innebär att du som arbetar som timvikarie hos oss själv går in via internet och anger vilka tidpunkter som du kan jobba. Du får då endast förfrågningar om jobb på de tider som du angett som tillgänglig tid. Förfrågningar skickas ut via sms och e-post och du accepterar även jobberbjudanden via sms alternativt via webben.


Ansvarig för bemanningsenheten och

för timvikarier till Socialförvaltningen

Carola Erlandsson, Ann-Marie Warnqvist och Maria Andersson.
E-post: bemanning@degerfors.se Telefon: 0586-482 06

Om du är intresserad av att arbeta som timvikarie skall du kontakta enhetschefen på respektive arbetsställe:

Vård och omsorg Enhetschef Telefon
Letälvsgården 1 Anne Larsson 0586-481 90
Letälvsgården 2 Jeanette Karlsson 0586-481 91
Västergården 1 Camilla Darvelid 0586-485 18
Västergården 2 Maritha Eklind 0586-481 31
Västergården 3 Linda Svensson 0586-483 24
Västergården 4 Ann-Catrine Rang 0586-483 97
Västergården 5 Mari Swanolf 0586-485 82
     
Omsorgen om funktionshindrade    
Verksamhetschef Robert Cedervall 0586-482 35
Personliga assistenter Karolin Larsson 0586-481 41


Vikarieförmedling inom Kultur- och utbildningsförvaltningen

Är du intresserad av att arbeta som timvikarie inom Kultur- och utbildnings-förvaltningens verksamheter skall du kontakta handläggare på Skoladministrationen:

Ulrika Axelsson
Tel: 0586-487 71
E-post: bemanning.kuf@degerfors.se

Kontaktuppgifter

Besöksadress   
Nämndhuset,
Herrgårdsgatan 37

Postadress 
2. Bemanning        
693 80 Degerfors  

Öppettider
Vardagar 06.30—15.00
Lunch 12.00—13.00

Tel: 0586-482 06
Vardagar 06.30—11.30
samt 13.00-14.30

bemanning@degerfors.se


Bemanning Kultur & utbildnings-förvaltningen

Tel: 0586-487 71
Mån-fre 07.00—9.30
Mån-tors 13.00—14.30

bemanning.kuf@degerfors.se

Senast uppdaterad 2016-03-02
Kontakt med sidansvarig:  Suzanne Hällström
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934