Politik och påverkan

Sveriges kommuner styrs av politiker som valts direkt av befolkningen. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. Kommunerna styrs genom direktvalda politiker som sitter i kommunfullmäktige.

Medborgarförslag


Alla som bor i Degerfors kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige och på så sätt påverka vilka beslut som tas.

Kommunfullmäktige


Allmänheten är välkommen att delta som åhörare vid fullmäktiges sammanträden. Du får dock inte lägga egna förslag eller delta i debatten.

Proto

koll och kallelser

Senast uppdaterad 2010-05-06
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934