Digital anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Anslag/bevis Kommunstyrelsen 2018-01-08

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-11
Datum då anslaget tas ner: 2018-02-02

Justerade paragrafer: §§ 1-20

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Susanna Göransdotter, kommunsekreterare

Anslag/bevis Gymnasienämnden 2017-12-15

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2017-12-22
Datum då anslaget tas ner: 2018-01-13

Justerade paragrafer: §§ 103-119

Förvaring av protokollet: Skolförvaltningen, Karlskoga

Henrik Bajrovic, nämndsekreterare

Senast uppdaterad 2018-01-12
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934