Servicenämnd

Servicenämndens ansvarsområden är: vatten- och  avloppsreningsverk, gatu- och väghållning, renhållning, grönytor, parker, parkanläggningar och allmänna platser samt IT och telefoni. 

Servicenämnden i Degerfors har en budgetomslutning som motsvarar ca. 5% av kommunens totala budget.

Servicenämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare som sammanträder 1 gång i månaden. Servicenämnden har utsett en beredning med 3 ledamöter och 3 ersättare som sammanträder 1 gång i månaden. I beredningen bereds ärenden som tas upp i servicenämnden.

Serviceförvaltning


Serviceförvaltningen bereder ärenden som tillhör servicenämndens ansvarsområden. Inom serviceförvaltningens verksamhet arbetar 28 personer. Verksamheten är indelad i tre verksamhetsområden:
  • VA-enheten ansvarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverk.
  • Driftenheten ansvarar för gatu- och väghållning, park- och grönytor samt renhållning.
  • IT-enheten har hand om kommunens telefoni, datanät, servrar, dataarbetsplatser och användarsupport.
Kontakt

Ordförande
Per-Olow Linder(V)

Vice ordförande
Mauri Sukuvaara (V)

Postadress
Degerfors kommun, 2 Servicenämnden, 693 80 Degerfors

E-post
service@degerfors.se

Ledamöter
Du hittar ledamöter och ersättare
på sidan Politiker
Reglemente
Serviceförvaltning

T.f. servicechef
Anders Luthman0586-481 86
Enhetschef VA-enheten
Tony Kölborg
Tel: 0586-48 479, 073-9204002

Enhetschef Driftenheten
Anders Luthman
Tel: 0586-481 86

Postadress
Degerfors kommun
693 80 Degerfors

Senast uppdaterad 2016-07-12
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934