För dig som är förtroendevald

Här finns dokument, blanketter och information som främst riktar sig till dig som har ett förtroendeuppdrag för Degerfors kommun.


Blanketter

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst, resor och begäran om arvode PDFPDF (pdf, 44.3 kB)
Personuppgifter PDFPDF (pdf, 59.2 kB)
Ansökan om partistöd PDFPDF (pdf, 51.6 kB)
Redovisning av partistöd PDFPDF (pdf, 105 kB)
Sekretessförbindelse PDFPDF (pdf, 35.9 kB)

Styrdokument

 
Arbetsordning för kommunfullmäktige PDFPDF (pdf, 119.7 kB)
Arvodesreglemente PDFPDF (pdf, 246.8 kB)
Partistödsreglemente PDFPDF (pdf, 92.1 kB)
Revisionsreglemente PDFPDF (pdf, 87.8 kB)
Kommunstyrelsens reglemente PDFPDF (pdf, 145.8 kB)
Bygg- och miljönämndens reglemente PDFPDF (pdf, 179.6 kB)
Kultur- och utbildningsnämndens reglemente PDFPDF (pdf, 101.3 kB)
Servicenämndens reglemente PDFPDF (pdf, 101.1 kB)
Socialnämndens reglemente PDFPDF (pdf, 195.6 kB)

För mer information

Kommunsekreterare
Susanna Göransdotter
Tele: 0586-481 85

Senast uppdaterad 2017-03-23
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934