Näringsliv och kommunpolitik

"Degerfors kommun är en attraktiv plats att bo, arbeta och driva företag på. Vi har god kommunal ekonomi och ett vitalt och differentierat näringsliv som står pall för den globala ekonomins nyckfullhet." Visionen hör till den utvecklingsstrategi som kommunen arbetat fram tillsammans med ett antal lokala näringlivsföreträdare.

I strategin har vi utsett två övergripande mål: Positiv befolkningsutveckling och ett bra företagsklimat. Ett antal strategier ska tillse att de två övergripande målen uppfylls:

  • Entreprenörskap och växande företag
  • Attraktivt boende
  • Centrumutveckling
  • Profilering
  • Förstorad arbetsmarknadsregion

  Kommunstyrelsens arbetsutskott

  I strategiarbetet ska fokus riktas mot tre betydande profilområden; stål, fotboll och nöje.
  Via länken till höger kan ni ta del av kommunens utvecklingsstrategi i sin helhet.
  De kommunala näringslivsfrågorna hanteras i ett första steg i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det består av fem politiska ledamöter samt personal från näringslivskontoret och kommunchefen. Politikerna utses av kommunstyrelsen. Under denna mandatperiod ingår följande personer:

  • Peter Pedersen (v), ordförande
  • Anita Bohlin-Neuman (v), v ordförande
  • Kim Bäckström (v)
  • Lennart Johansson (s)
  • Annika Engelbrektsson (s)
  Dokument
  Senast uppdaterad 2017-08-22
  Kontakt med sidansvarig:  Suzanne Hällström
  Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934