Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2018

Från och med 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018.

Förskola/pedagogisk omsorg

                                                  Avgiftstak                                               Dock högst

Barn 1                                           3 %                                                         1382 kr

Barn 2                                           2 %                                                           922 kr

Barn 3                                           1 %                                                           461 kr

Fritidshem/pedagogisk omsorg

                                                  Avgiftstak                                                Dock högst

Barn 1                                          2 %                                                            922 kr

Barn 2                                          1 %                                                            461 kr

Barn 3                                          1 %                                                            461 kr