Skolfotografering

Det har varit en del diskussion i media om skolfotografering. I Degerfors kommun har vi bestämt att inte genomföra traditionell skolfotografering, vare sig för gruppbild eller enskilda foton som vårdnadshavare sedan kan köpa.

Anledningarna är flera. Dels har vi fått synpunkter från föräldrar som tycker att det är höga kostnader kring skolfoton som man känner sig manad att köpa. Skolan ska ju vara avgiftsfri. Dessutom tar det relativt mycket skoltid i anspråk som vi behöver lägga på undervisning.

Ytterligare en anledning är att det överallt i samhället finns ökade antal personer med skyddad identitet. För dessa kan en oskyldig skolfotografering innebära att de på nytt tvingas bryta upp från sitt sammanhang och fly från den/de personer de ska vara skyddade ifrån. Detta vill vi från skolans sida inte vara delaktiga i.

Slutligen är skolverksamheten noga styrd av lagar och regler i skollagen. Denna
säger inte på någon plats att skolans uppdrag är att stå till tjänst med skolfotografering. Däremot finns det oerhört mycket annat som vi både vill, kan och ska ägna oss åt.


Anna-Lena Sandell


Förvaltningschef