Nytt medborgarlöfte

Vår ambition är att Degerfors kommun upplevs tryggt och attraktivt för alla att vistas och leva i och att minska skadegörelse och brottslighet samt genomföra trygghetsskapande åtgärder.

Under polisens och kommunens arbete med att ta fram nytt medborgarlöfte har allmänheten kunnat svara på en enkät. Den handlade om vad polisen och kommunen kan göra för att öka tryggheten och om det finns platser i Degerfors som upplevs som otrygga. I Degerfors har 280 stycken svarat, och vi tackar för ert engagemang. De flesta svarande att de önskade ökad närvaro av polisen i Degerfors kommun. Den plats som upplevs mest otrygg är centrum.

Underlaget ligger till grund för polisens och kommunens arbete för ökad trygghet. En åtgärd som kommer att fortsätta är att genomföra trygghetsvandringar i Degerfors centrala delar samt Svartå. Det finns en åtgärdsplan för hur man ska förbättra centrum med exempelvis belysning av gångstråk och byggnader. Kommunen kommer avsätta medel för belysning under de kommande åren. Säkerhet i den offentliga miljön är en prioriterad fråga och fortsatt dialog med medborgarna är viktigt.

För mer information kontakta:

Maria Sundström, Säkerhetssamordnare
Tel: 0586-481 21
E-post: maria.sundstrom@degerfors.se