Må bra i skolan

Skolan utgör våra elevers arbetsplats. De vistas där en stor del av sin vardag. Elevhälsan fungerar här som företagshälsovård för eleverna.

En av utgångspunkterna för elevhälsans verksamhet är att hälsa och lärande går hand i hand. Med det avses att elever behöver må bra för att vilja och kunna orka lära sig i skolan. Elever behöver också känna att de kan och lyckas i skolan, det i sig bidrar till att de mår bra. En annan viktig utgångspunkt för elevhälsans verksamhet är att den ska vara tillgänglig för alla elever, men med ett särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten ska också vara likvärdig.

Skolsköterska

 • Genomför hälsobesök och vaccinationer.
 • Utför mottagningsarbete och medverkar vid skolläkarmottagning.
 • Genomför miljömedicinskt arbete, till exempel registrering av olycksfall.
 • Sköter dokumentering och journalhantering för skolhälsovården.
 • Ansvarar, tillsammans med skolläkare, för den medicinska delen i en basutredning.

Kurator

 • Utför stödjande och behandlande samtal med enskild elev.
 • Arbetar med organisatoriskt arbete, konflikt- och krishantering i samråd med övrig personal på skolan.
 • Utför flerpartssamtal med elev, föräldrar och lärare i sociala frågor som berör skola och hem.
 • Ansvarar för den sociala delen i en basutredning.

Specialpedagog

 • Konsulterar pedagoger och elever i pedagogiska frågor.
 • Ger pedagogisk handledning till föräldrar och pedagoger utifrån elever som är i behov av särskilda stödinsatser, exempelvis vid olika funktionshinder.
 • Kartlägger, utreder och följer upp skolans pedagogiska arbete.
 • Driver pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • Ansvarar för den pedagogiska delen i en basutredning.

Skolpsykolog

 • Ansvarar för den psykologiska delen i en basutredning.
 • Ansvarar för möten kring basutredning och dokumenterar till journal.
 • Sätter diagnos i förekommande fall efter basutredning.
 • Skriver remiss när behov finns av fördjupad utredning.
 • Konsulterar och handleder föräldrar och personal efter genomgången basutredning.

Studie- och yrkesvägledare

 • Stöttar och vägleder eleverna i sina studieval.
 • Tydliggör elevers möjligheter och konsekvenser av studieval.
 • Tydliggör för pedagoger och elevhälsans personal möjligheter och konsekvenser av elevers studieval.
 • Informerar och uppdaterar skolan om nyheter och förändringar rörande skola och studier.

Verksamhetschef elevhälsan

Anna-Lena Sandell
Tel: 0586-482 09

Medicinskt ledningsansvar

Mari Swanolf
Tel: 0586-481 54

Skolsköterskor

Linda Grefve
Strömtorpsskolan och Parkskolan

Tel: 0586-481 84

Mari Swanolf
Bruksskolan och Åtorps skola

0586-481 54

Anna-Lena Isaksson
Stora Vallaskolan och Svartå skola
Tel: 0586-481 79

Kuratorer

Monica Forsling (vik)
Bruksskolan, Svartå skola och Åtorps skola

Tel: 072-141 70 17

Parkskolan och Strömtorpsskolan
Vakant

Inger Hansen
Stora Vallaskolan

Tel: 0586-482 63

Specialpedagoger

Louise Bonde
Stora Vallaskolan

Tel: 0586-481 76, 073-920 41 76

Inga-Liisa Hellmer
Bruksskolan och Åtorps skola

Tel: 0586-482 72

Ninni Påhlsson
Strömtorpsskolan och Svartå skola

Tel: 0586-482 13

Ylva Flood
Parkskolan
Tel: 0586-482 75

Studie- och yrkesvägledare

Kristin Nellebo
Tel: 0586-483 71

Övrigt
Senast uppdaterad 2017-11-22
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934