Kost under skol- och fritidshemstid

Elevhälsans medicinska enhet har tillsammans med kostenheten i Degerfors kommun arbetat fram nya riktlinjer gällande kost under skol- och fritidshemstid. De nya riktlinjerna är en del i det hälsofrämjande och förebyggande arbete som elevhälsans medicinska enhet bedriver.

Statistik visar att övervikt och fetma hos barn och unga har ökat de senaste åren. Övervikt och fetma ökar risken för fysisk, psykisk och social ohälsa samt utanförskap. 

Elevhälsans medicinska enhet arbetar aktivt för att främja hälsosamma levnadsvanor för elever i Degerfors kommun.

Syftet med de nya riktlinjerna är att minska livsmedel med högt sockerinnehåll under skol- och fritidshemstid. Detta för att främja hälsa och för att förebygga ohälsa som t.ex. övervikt, fetma och försämrad tandhälsa.

Tillsammans med de nya riktlinjerna har en meny tagits fram gällande frukost och mellanmål. Menyn kommer att finnas tillgänglig tillsammans med lunchmenyn på Degerfors kommuns hemsida.

Menyn och riktlinjerna kommer att vara likvärdig för samtliga skolor och fritidshem i hela kommunen, och kommer att gälla fr.o.m. 2015-08-03. 

 

Kontakt

Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef
Tel: 0586-482 09

Linda Dagerbäck
Kostenheten Degerfors
Tel: 070-416 25 88

Senast uppdaterad 2016-04-25
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934