Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Vill du hjälpa till att göra vår verksamhet ännu bättre?
Hör av dig till oss om du vill lämna synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar.
Du kan välja att skicka dina synpunkter och klagomål till vår postadress, faxa eller skicka till vår e-postadress. Dina synpunkter lämnas vidare till den som är chef för den berörda verksamheten. Om du väljer att lämna kontaktuppgifter kontaktar vi dig skriftligt vem som hanterar ditt ärende.

Alla inkomna handlingar oavsett hur de inkommit till förvaltningen är normalt allmänna, offentliga handlingar. Det innebär att alla har rätt att ta del av samtliga uppgifter i handlingen. Alla inkomna handlingar registreras i kultur och utbildningsförvaltningens diariesystem. Därefter vidarebefordras handlingen till den som är ansvarig för den verksamhet som synpunkten/klagomålet avser. I personuppgiftslagen, PUL, finns regler om hur personuppgifter får behandlas.

Kontakt
Postadress:
Degerfors kommun
2 Skoladministration
693 80 Degerfors

Besöksadress:
Nämndhuset,
Herrgårdsgatan 37

Bild länkad till info om klagomålshantering
Senast uppdaterad 2015-08-24
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934