Byggfrågor

Här hittar du information om bygglov och om förfaranden som krävs i samband med byggande och rivning m m.

Aktuellt:

2014-07-02 ändrades plan- och bygglagen så att de s k attefalls-åtgärderna som tidigare varit bygglovspliktiga nu i stället i de flesta fall är anmälanspliktiga.


Möjligheten att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av en- och tvåbostadshus och andra friggebodsåtgärder finns fortfarande kvar och ändringen i lagstiftningen innebär att fler åtgärder vid en- och tvåbostadshus vanligtvis blir bygglovsbefriade.
De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till oss på byggnadsnämnden och du får inte påbörja byggandet förrän du fått ett startbesked från oss!
Innan vi meddelar startbesked ska vi pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Anmälan till oss gör du på vår vanliga bygglovs- och anmälansblankett som du hittar i högerspalten på sidan Ansökan och anmälan.

På sidan Bygg- och rivningslov kan du läsa om både friggebods- och attefallsåtgärder och på Boverkets hemsida boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information.

Från och med 2013-07-01 krävs att kontrollansvarig KA ska vara certifierad och ha riksbehörighet.

Det kan vara bra att känna till att det bara är lite större byggen som kräver kontrollansvarig över huvud taget. Små ändringar av en- och tvåbostadshus, andra små ändringar, åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader, murar och plank, marklov för små åtgärder samt skyltar kräver inte kontrollansvarig.

I Örebro län finns 2014-02-05 83 certifierade riksbehöriga och i Värmlands län 70. Vi har inte upplevt att det uppstått problem i något ärende för att det saknats KA och vi har två kontrollansvariga verksamma i Degerfors och någon i Karlskoga.
boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man se vilka certifierade kontrollansvariga som finns.

Bygg- och rivningslov

Läs mer om bygg- och rivningslov här!

Anmälan

Tekniska frågor som i den tidigare lagstiftningen behandlades i den separata delen bygg- och rivningsanmälan ingår numera i bygglovet.
Vissa ärenden som t ex eldstäder och ändring av bärande delar kräver inte bygglov, men det krävs en anmälan. Viktigt att känna till är att ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet är anmälningspliktiga.
Läs här om ärenden som kräver anmälan!

Marklov

Om man inom område med detaljplan genom schakt eller fyllning ändrar höjdläget "avsevärt", som det står i Plan- och bygglagen, krävs att man söker marklov.
Läs mer om marklov här!

Ansökan och anmälan

Vilka ritningar och blanketter ska lämnas in vid ansökan och anmälan. Kan man rita själv?
Klicka här för att hitta svaren!

Handläggning

Hur kommer lov- eller anmälansärendet att handläggas och hur lång tid tar det innan man får besked? Vad avgör om man får bygglov eller inte?
Läs här om hur handläggningen går till!

Avgifter

En fråga vi ofta får svara på är vad ett bygglov eller en anmälan kommer att kosta.
Klicka här för läsa mer om taxan och se exempel på avgifter för några ärenden.

Kontakt

Byggnadsinspektörer
Carina Karlsson
tel: 0586-481 28
Christer Persson
tel: 0586-481 36

Stadsarkitekt
Susanna Weiberg
tel: 0586-481 59

Miljö- och samhällsbyggnadschef
Mårten Persson
tel: 0586-482 93

Nämndsekreterare
Marianne Andersson
tel: 0586-481 80

Ansvarig nämnd
Bygg- och miljönämnden

Adress
1. Bygg- och miljönämnden
693 80  DEGERFORS

E-post
bygg.miljo@degerfors.se

Nämndordförande
Torbjörn Holm

Bygge vid Möckeln
Senast uppdaterad 2017-02-06
Kontakt med sidansvarig:  Chr Persson
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934