Ansökan och anmälan

Vilka ritningar och blanketter ska lämnas in vid ansökan/anmäln och kan man rita själv? Kan man få hjälp att fylla i blanketten?

Ansökningsblankett

Vi har en gemensam blankett för lov och anmälan. Du hittar länkar till blanketten här till höger.

Blanketten kan verka lite krånglig att fylla i, men för det mesta är det bara uppgifter om fastighet, adress, vad det är som ska göras och sökandens namn och adress tillsammans med några enkla kryss som behövs.

Om en kontrollansvarig krävs ska dennes namn och adress anges redan i ansökan om bygglov

Du är välkommen att ringa eller titta in till oss för att få hjälp med blanketten.

Ritningar

Ritningarna ska visa vad det är som ska göras, hur stort det är och hur det kommer att se ut. Om du kan rita med linjal och kan rita i skala kan du ofta rita själv. Till höger här hittar du länkar till några olika ritningsexempel.

Vad som krävs för att söka bygglov är

  • planritning i skala 1:100 d v s 1 meter i verkligheten motsvarar 1 cm på ritningen Eftersom tillgängligheten för rörelsehindrade ska prövas redan i bygglovet bör t ex planlösning i hygienrum och dörrbredder framgå av denna ritning
  • sektion (genomskärning) i samma skala.
  • fasader (utseendet) från alla håll som berörs av det som ska göras, också i 1:100

Använd gärna rutat papper att rita på, men rita kraftiga svarta linjer, så underlättar det när vi ska kopiera och scanna!

Situationsplan (tomtkarta)

Normalt skala 1:500 (1 cm på kartan = 5 m i verkligheten.)
Underlaget till situationsplan kan du få från oss och är det ett lite större bygge beställer du en nybyggnadskarta där det finns lite mer uppgifter om markhöjder, planbestämmelser och avloppsanslutningar bland annat.

På situationsplanen ritar du in och måttsätter det som ska göras. Dels yttermått på en byggnad eller liknande och dels avstånd från tomtgräns eller en befintlig byggnad.
Här till höger finns en länk till exempel på situationsplan.

Kontakter

Byggnadsinspektörer
Carina Karlsson
tel: 0586-481 28
Christer Persson
tel: 0586-481 36

Nämndsekreterare
Marianne Andersson
Tel: 0586-481 80

Blankett och exempel

AnsökningsblankettPDF (pdf, 133.8 kB)
Ritningsexempel garagePDF (pdf, 48.8 kB)
Exempel situationsplanPDF (pdf, 35.9 kB)

Ritningar från vårt arkiv

Vi har ett omfattande ritningsarkiv där du ofta kan hitta ritningar och beskrivningar på ditt hus.
Några kopior får du kostnadsfritt.
Kontakta Carina Karlsson,  Christer Persson eller Marianne Andersson för hjälp.

Beställning nybyggnadskarta
Trafikingenjör
Jerry Goude
Tel: 0586-481 50
Senast uppdaterad 2017-02-06
Kontakt med sidansvarig:  Chr Persson
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934