Kommunal energirådgivning

Energi och energianvändning är viktiga frågor som vi alla måste ta ansvar för, både vad det gäller miljöaspekter och ekonomiska aspekter.

Rådgivningen ska ge opartisk och lokalt anpassad information och rådgivning om energifrågor.

Rådgivningen vänder sig till hushåll, småföretag och lokala organisationer för att väcka och öka intresset för energifrågor. Huvudsyftet med verksamheten är att ge råd och tips i energifrågor och att hjälpa till med ansökningar om statliga stöd.

Kontakta din kommunala energirådgivare, berätta om ditt hus och få ett antal bra effektiviseringstips.

Ska du sälja din villa, fråga energirådgivaren om energideklarationer

Kontakt

Energirådgivare
Vakant
För mer information så hänvisar vi till Karlskoga kommuns servicecenter

Tel: 0586-610 00

Besöksadress

Servicecenter
Kommunstyrelsens hus
Katrinedalsgatan 4
691 31 KARLSKOGA

Servicecenters öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00
Obs! Entrédörren är stängd från 16.00

Senast uppdaterad 2017-09-26
Kontakt med sidansvarig:  Suzanne Hällström
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934