Gratis sand för halkbekämpning

För att underlätta halkbekämpning erbjuds privatpersoner bosatta inom Degerfors kommun gratis sand.
Du kan, under säsong, hämta sand på följande ställen:

Degerfors


Centralförrådet vid återvinningsstationen.

Svartå


Sandlåda vid återvinningsstationen i Svartå.

Åtorp


Sandlåda vid återvinningsstationen i Åtorp.

Serviceförvaltningen vill samtidigt påminna om att snöröjning och halkbekämpning på gångbanor och liknande utrymme närmast tomtgräns (ca 1 meter) åligger fastighetsinnehavaren.

Kontakt
Har du frågor är du välkommen att kontakta Serviceförvaltningens Driftenhet

Thomas Kristiansson
Mobil: 073-920 40 09

Anders Luthman
Mobil: 073-920 41 86

Senast uppdaterad 2010-06-10
Kontakt med sidansvarig:  Suzanne Hällström
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934