Flykting och introduktion

Degerfors Kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av skyddsbehövande och vissa andra utlänningar med 30 personer år 2009.

En individuell introduktionsplan upprättas av Kommunen och den enskilde. Kartläggning avseende studie-och yrkesbakgrund görs tillsamman med handläggare på Arbetsförmedlingen och studie-och yrkesvägledare vid Lärcentrum.

Introduktionsinsatserna bedrivs som heltidsverksamhet och innefattar bl a svenska för invandrare, SFI, som är en speciell skolform. Språkpraktik, samhällskunskap, studiebesök och yrkes/och arbetsmarknadsinformation ingår också. Introduktionsplanen följs regelbundet upp och kompletteras efter den enskildes individuella behov och förutsättningar. Under introduktionstiden utgår introduktionsersättning.

Målet för introduktionen är att den enskilde skall bli självförsörjande och delaktig i  det svenska samhället.

Kontakt

Flyktingsamordnare
Monica Nygren
Tel: 0586-483 65

Flyktinghandläggare
Veronica Eriksson
Tel: 0586-483 75

Postadress
Flykting och introduktionsenheten
15 socialfövaltningen
693 80 Degerfors

Senast uppdaterad 2015-02-18
Kontakt med sidansvarig:  Jörgen Neuman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934