Flyktingmottagande i Degerfors kommun

Under hösten har antalet flyktingar som flytt till Sverige ökat kraftigt. Migrationsverket har därför bett kommunerna om hjälp för att kunna hantera det ökade behovet av framförallt boende. Degerfors kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot flyktingar och ensamkommande barn.

När flyktingar anländer till Sverige söker de asyl. I väntan på asyl bor flyktingarna i Migrationsverkets boenden eller på ett boende som antingen ägs och drivs av kommunal eller privat utförare.

Under hösten har antalet ensamkommande barn som kommit till Degerfors ökat.

För att klara av den ökade mängden flyktingar behöver Degerfors kommun framförallt fler jourhemöppnas i nytt fönster och gode mänlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I maj öppnar Migrationsverket, via en privat entreprenör, boende för asylsökanden i Svartå. Totalt finns det plats för 120 asylsökanden. Leverantören kommer att ansvara för drift och bemanning av boendet. Migrationsverkets personal kommer även att finnas tillgängliga på boendet.


Senast uppdaterad 2016-05-10
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934