Sevesoanläggningar - anläggning/verksamhet som hanterar farliga ämnen.

Enligt ”Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor” är respektive kommun skyldig att tillse att allmänheten får tillgång till aktuell information om de verksamheter som omfattas av denna lag inom respektive kommun. Mer information om Sevesoanläggningar från MSB finns här.PDF (pdf, 74.8 kB)

Nedan finns informationsunderlag från respektive verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i sådan omfattning att information till allmänheten skall ges. (Nedan angivna länk ansluter till Bergslagens Räddningstjänst hemsida, välj där efter aktuellt företag.) 

OUTUKUMPU STAINLESS AB, DEGERFORS.länk till annan webbplats


Senast uppdaterad 2016-05-26
Kontakt med sidansvarig:  Andreas Persson
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934