Vård, stöd och omsorg

Om Vård, stöd och omsorg

Degerfors kommun har ansvaret för att alla kommuninnevånare har en ekonomisk och social trygghet, har jämlika levnadsvillkor och aktivt kan delta i samhällslivet. Socialnämnden leder socialtjänstens arbete.
Kommunen ansvarar för verksamheten som regleras i Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg av äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.
Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna utgår från var och ens behov, resurser och förutsättningar.

Inom socialförvaltningen bedrivs verksamhet inom tre områden

  • Vård och omsorg
  • Omsorgen om funktionshindrade
  • Individ- och familjeomsorg

Det finns också en Biståndsenhet som utreder och fattar beslut om insatser gällande Vård och omsorg samt Omsorg om funktionshindrade.

Bild som länkar till synpunktsformulär

Kontakt

Socialkontoret
Besöksadress: Slingan 6

Receptionens öppettider
måndag-fredag kl 08 - 16
lunchstängt kl 12-13
Telefontid mån-fre kl 08-12
Tel. 0586 - 482 33

Postadress:
15 Socialförvaltningen
693 80 DEGERFORS

Epostadress:
socialforvaltningen@degerfors.se

Senast uppdaterad 2017-10-10
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934