Familj och föräldrar

Kommunens socialtjänst bedriver olika former av stöd, utredningar och insatser för barn, ungdomar och föräldrar.

Degerfors kommun arbetar enligt den s.k. Degerforsmodellen. Det innebär i korthet att samtliga föräldrar till barn 0-20 år ska erbjudas stöd i sitt föräldraskap.

Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn och ungdomar.

Socialjour

Socialjouren i Degerfors kommun syftar till att agera i akuta ärenden då barn far illa, vid kvinnomisshandel, vid missbruk bland barn och unga eller akuta ärenden enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Utanför kontorstid har individ- och familjeomsorgen beredskap för akuta händelser.

Kontakt

Verksamhetschef
Individ -och familjeomsorgen
Marina Lichterman
Tel. 0586-482 45

Socialsekreterare
Lena Hjalmarsson
Tel. 0586-484 56

Socialsekreterargruppen vid Individ- och familjeomsorgen Tel. 0586-481 00 vx.

Postadress
15 Socialkontoret
693 80 Degerfors

Besöksadress
Slingan 6
693 30 Degerfors

Socialjour

Efter kontorstid nås socialjouren via polismyndigheten i Örebro.

Tel: 114 14

Under kontorstid, kontakta kommunens Individ- och familjeomsorg.

Tel: 0586-481 00 vx.

Närliggande webbplatser
Senast uppdaterad 2015-12-16
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934