Familjehem, kontaktfamilj och

kontaktperson

Socialförvaltningen vill komma i kontakt med familjer som är intresserade av uppdrag som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Skälen till att ett barn behöver ett familjehem eller en kontaktfamilj kan vara många. Det kan finnas brister i hemmiljön, skolproblem, missbruksproblem med mera.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att arbeta i team med familjehemssekreterare, socialsekreterare och biologiska föräldrar. Fortbildningsinsatser och gemensamma träffar med andra familjehem är viktiga och har betydelse för att familjehemmet ska klara sitt uppdrag.

Hur länge ett barn stannar i ett familjehem varierar. Ibland några månader, ibland några år och ibland stannar barnet hela uppväxten. Målet man arbetar mot som familjehem är att barnet ska återförenas med sin biologfamilj om det är möjligt.

Som familjehem får man ersättning enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landstinglänk till annan webbplats. Familjehemsersättningen är uppdelad i en
omkostnads- och arvodesdel. Arvodet är skattepliktigt och pensions- och sjukpenningsgrundande.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ungdom i sitt hem exempel 1-2 helger i månaden för att avlasta barnets familj. Som kontaktfamilj ska man kunna tänka sig att ha uppdraget under några års tid.

Som kontaktfamilj får man ersättning enligt kommunförbundets rekommendationer. Detta innebär att man får ett arvode för arbetsinsatsen samt en omkostnadsersättning som ska täcka de extra kostnaderna om uppdraget innebär.

Vill ni bli familjehem eller kontaktfamilj?

Vi söker människor som är trygga och stabila i sig själva. En del har egna barn hemma andra har inte barn alls. Vissa lever i parförhållanden och några är ensamstående. Har ni intresse eller vill veta mer, kontakta gärna någon av oss i familjehemsgruppen.

​Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som stöd till barn och unga utifrån olika förutsättningar och behov. Det är viktigt att kontaktpersonen skapar en god relation till barnet/ ungdomen och det läggs därmed stor vikt vid matchning, faktorer som intressen och personlighet är betydande.

Uppdragen kan se olika ut exempelvis att närvara vid umgänge mellan barn och förälder eller som en stödkontakt till barn eller ungdom med fika, aktiviteter eller dylikt i varierande utsträckning. Som kontaktperson får du ersättning enligt kommunförbundets rekommendationer.

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson är du en trygg och stabil person med intresse och utrymme att fungera stödjande och motiverande för barn eller ungdomar. Har du intresse eller vill veta mer, kontakta någon av våra handläggar i barn och ungdomsgruppen.


Familjhemsgruppen

Familjehemsgruppen är ett samarbete mellan Degerfors och Karlskoga kommuner.

För mer information kontakta någon av våra familjehems-sekreterare.

Mimmi Kahl
0586-612 05
mimmi.kahl@karlskoga.se 
 
Sofii Blom
0586-611 76
sofii.blom@karlskoga.se
 
Tarja Edström
0586- 614 16
tarja.edstrom@karlskoga.se

Therese Jonsson
0586-612 51  therese.jonsson@karlskoga.se
 

 

Barn- och ungdomsgruppen

Kerstin Nilsson
0586-484 74
kerstin.nilsson@degerfors.se

Lena Hjalmarsson
0586-484 56
lena.hjalmarsson@degerfors.se

Relaterade webbsidor

Senast uppdaterad 2017-09-01
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934