Hitta rätt inom vård, stöd och omsorg

Information om

Kontakt

Socialjour  
Socialjouren kontaktas vid akuta ärenden då barn far illa, vid kvinnomisshandel, vid missbruk bland barn och unga eller akuta ärenden enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Under kontorstid kontaktas socialsekreterargruppen tel: 0586 481 00 vx.
  Efter kontorstid: Polisen 114 14
Politisk ledningSocialnämndens ordförande
 Anita Bolin-Neuman (V)
 Tel. 0586-481 00 vx.
 Postadress:
  2 Socialnämnden 693 80 DEGERFORS
FörvaltningsledningSocialchef
 Ingmar Ångman
 Tel. 0586-482 40
 Postadress:
  2 Socialnämnden 693 80 DEGERFORS
Vård och omsorgöppnas i nytt fönster Verksamhetschef
  Jörgen Dahl Larsson
  Tel. 0586-484 12
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
  Ann-Christin Leeman Andersson
  Tel. 0586-484 59
  Postadress:
  66 Västergården, 693 80 DEGERFORS
Omsorgen om funktionshindradeöppnas i nytt fönsterT.f. Verksamhetschef
 Karoline Larsson
 Tel. 0586 481 41
  
 Enhetschef, insatser för psykiskt funktionshindrade
 Karoline Larsson
 Tel. 0586-481 41
 Postadress:
 15. Degerfors kommun, socialkontoret, 693 80 Degerfors

Biståndsenheten
Information som rör bistånd inom Vård och omsorg och Omsorgen om funktionshindrade.
Du hittar också information om hur du överklagar ett biståndsbeslut.

Verksamhetschef
Marina Lichterman
Tel. 0586-48

Biståndshandläggare Vård och omsorg
Ulrika Forsberg
Tel. 0586-483 85
Maria Sundqvist
Tel: 0586-482 87
Maud Ahlebro
Tel: 0586-481 05

Biståndshandläggare
Omsorgen om funktionshindrade
Karolina Jansson
Tel: 0586-481 19

Telefontid biståndsenheten
vardagar kl 08:30 - 09:30

Postadress:
15 Socialkontoret
693 80 Degerfors
Besöksadress:
Slingan 6, Degerfors

Individ -och familjeomsorgen
Barn och familj
Här kan du komma i kontakt med personal inom barn & familjegruppen.
Det kan vara frågor som rör t.ex.

  • sekretess
  • barn som far illa
  • kontaktfamilj
  • familjehem

Verksamhetschef
Marina Lichterman
Tel. 0586-482 45

Socialsekreterargruppen/barn & familj
Tel. 0586-481 00 vx.

Postadress
15 Socialkontoret
693 80 Degerfors
Besöksadress
Slingan 6, Degerfors

Försörjning och arbete
Information om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
och Arbetsmarknadsinsatser.

Enhetschef
Försörjning och arbete
Tina Motin
Tel. 0586-481 48

Socialsekreterargruppen/försörjning
Tel. 0586-481 00 vx.
telefontid vardagar 08.30-09.30
Besöksadress: Slingan 6, Degerfors

Individ -och familjeomsorgen
Familjerätt
Information om frågor som rör

Socialsekreterargruppen/familjerätt
tel. 0586-481 00 vx.
telefontid vardagar 08.30-09.30
Besöksadress
Slingan 6, Degerfors

Stödfunktioner inom socialförvaltningen

Receptionist
Ann ÖhrmanTel: 0586- 482 41
Receptionist/ekonomiassistent
Maria Ohlsson
Tel: 0586-483 55
Ekonomiassistent
Siw Quarfordt
Tel: 0586-484 93
IT-samordnare
Jörgen Neuman
Tel: 0586-482 38

Senast uppdaterad 2017-03-28
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934