Personer med funktionsnedsättning

Socialtjänstens insatser för personer med funktionsnedsättning har samlats inom en egen verksamhet Omsorgen om funktionshindrade. Arbetet styrs utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten vänder sig till personer med såväl psykiska som fysiska funktionshinder. Syftet med verksamheten utgår från de nationella handikappolitiska målen om full delaktighet i samhället, jämlikhet i levnadsvillkor och normalisering.

All personal som arbetar inom verksamheten har sekretess. Läs mer om sekretess.

Kontakter

T.f. Verksamhetschef
Karoline Larsson
Tel: 0586-481 41

Postadress
Omsorgen om Funktionshindrade
11 Socialförvaltningen
693 80 Degerfors

Besöksadress
Medborgargatan 11
Degerfors

Biståndshandläggare LSS
och personer med psykiska funktionshinder
Karolina Jansson
Tel: 0586-481 19

Vi söker kontaktpersoner 
och ledsagare
  

Senast uppdaterad 2016-04-15
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934