Har du funderat på att bli kontaktperson eller ledsagare?

Då kanske vi har uppdraget just för dig! Just nu söker Degerfors kommun personer som vill hjälpa och vara ett stöd för andra i samhället. Vi söker dig som är över 18 år

Vi söker personer av alla kön, som talar olika språk, har olika intressen och viljan att finnas där för någon annan! Det som krävs är registerutdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Du får en omkostnadsersättning som ska ersätta de utgifter du har i ditt uppdrag samt en arvodesersättning som varierar beroende på uppdrag.

Vi söker även de som vill arbeta med avlösarservice i hemmet och vara stödfamilj.

De personer som blir beviljade dessa insatser blir det enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är av olika kön och åldrar (även barn och unga). Tiden varierar mellan 1-4 timmar/vecka, ibland mer.

Vad innebär ett uppdrag?


Kontaktperson: Som kontaktperson ska du finnas där som en social kontakt för personen. Ni kanske har kontakt via telefonen eller träffas och fikar, går på bio eller stan. Det är personen och du som bestämmer vad ni vill göra!

Ledsagare: Som ledsagare ska du hjälpa personen att hitta på saker utanför hemmet, det kan vara promenader, bowling, bio och så vidare. Det är ni som bestämmer vad ni vill göra.

Avlösarservice i hemmet: Du åker hem till personen och hittar på saker med den i hemmet eller utomhus, för att ge den anhöriga tid och möjlighet att exempelvis uträtta andra ärenden.

Stödfamilj: Personen kommer hem till dig några dygn/månad, bland annat för att familjen ska avlastas och för att personen ska få göra någonting annat.

Om du är intresserad av att veta mer eller vill anmäla ditt intresse är du välkommen att kontakta mig via telefon, epost eller genom att fylla i e-postformuläret  Intresseanmälan arvodesuppdrag. 

Karoline Larsson
Degerfors kommun
Socialförvaltningen, Omsorgen om funktionshindrade
Telefon: 0586-48 141


Publicerad 2015-04-23. Senast ändrad 2017-05-16.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934