Vid livets slut

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du ska ta hand om.

Ett bra råd är att du inte behöver ha bråttom. Det här är en situation som man inte kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet. Det finns heller ingen anledning att begära det av sig själv.

Det finns mycket som ska redas ut efter en anhörigs bortgång. I första skedet gäller det att se över och göra en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder - att göra en bouppteckning. Om den döde ägde så lite att tillgångarna inte räcker till mer än att betala begravningen (eller kanske inte ens till det), och om han varken ägde någon fastighet eller tomträtt, behövs ingen bouppteckning. Då räcker det med en dödsboanmälan.
Läs mer: dödsboanmälan

Att planera inför sin egen bortgång är kanske i första hand en omtanke om de efterlevande. Omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om sina önskemål den dag då man inte längre kan ge uttryck för dem själv.

För dem som inte tillhör svenska kyrkan finns ett kommunalt begravningsombud som bevakar dess intressen. Läs mer: Begravningsombud

Senast uppdaterad 2017-01-11
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934