Ekonomiprogrammet

Tycker du att juridik, entreprenörskap och ekonomi är intressant? Vill du ha många valmöjligheter för din framtida yrkeskarriär? Funderar du på att bli egenföretagare? På ekonomiprogrammet får du en bred grund som ger dig möjligheter att studera till många olika yrken på högskola och universitet.

Ekonomiprogrammet ger dig en bred kunskapsbas och många valmöjligheter när det gäller yrkeskarriären. Här lär du dig mycket om företagsekonomi och entreprenörskap. Tillsammans ger det dig goda insikter i vad som krävs för att starta och driva ett eget företag. De här kunskaperna kompletteras med samhällsekonomi där du får insyn i hur man på bästa sätt tar till vara på samhällets resurser och hur vi tillsammans kan tillgodose människors grundläggande behov.

Juridik och psykologi för företagande och privatliv

Juridik är en viktig hörnsten i Ekonomiprogrammet. Här lär du dig om det svenska rättssystemet och hur det inverkar på företag och organisationer. Du får också förståelse för hur det påverkar och skyddar dig i ditt privatliv. Programmet innehåller också psykologi och filosofi, vilket är viktiga kompetenser när man arbetar med ekonomi och juridiska frågor samt som egenföretagare. Att kunna känna av, förstå och anpassa sig efter en annan människa är värdefull kunskap som du kommer att ha nytta av i många sammanhang.

Bred utbildning med många valmöjligheter

Några av de yrken du kan plugga vidare till efter Ekonomiprogrammet är marknadsförare, inköpare, jurist, advokat, ekonom, revisor eller redovisningskonsult.

Programmet kan kombineras med elitfotbollsutbildning.

Till toppen av sidan