Du som är 16-19 år och inte går i gymnasiet

I enlighet med skollagen har kommunen ett ansvar för de ungdomar som inte går på gymnasiet, är folkbokförda i kommunen och som inte har fyllt 20 år. Detta kallas för kommunens aktivitetsansvar.

Kommunen ansvarar för att hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret. Kommunen ska även erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som syftar till att ungdomen fullföljer sin gymnasieutbildning.

Arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret sker inom ramen för #jagmed - unga till utbildning och arbete.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  #jagmed är ett länsövergripande samverkansprojekt som med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) kraftsamlar för att få fler elever att slutföra gymnasiet.

Har du frågor?
Kontakta gärna oss som jobbar med det kommunala aktivitetsansvaret.

Kontaktformulär

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter
Fyll i det alternativ som passar in på din situation just nu:
Jag har examensbevis/slutbetyg från gymnasiet.
Multiple selection


Jag skulle vilja bli kontaktad av studie- och yrkesvägledare
Multiple selection