Resebidrag och inackorderingstillägg

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Örebro län och födda 1999 eller senare får ett gymnasiebusskort. Busskorten delas ut på gymnasieskolorna vid skolstart och gäller hela gymnasietiden.

Busskort

Du som börjar i årskurs 1 får ett färdbevis hemskickat innan skolstart. Detta gäller tills du fått ditt busskort, dock längst till och med 31 augusti. Visa upp färdbeviset för busschauffören.

Gymnasiebusskortet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär giltigt för resor till och från skolan, måndag-fredag fram till kl 19.00 under terminerna. Det gäller på samtliga busslinjer i Örebro län på sträckorna Kristinehamn-Karlskoga-Degerfors-Laxå och Kristinehamn-Karlskoga-Örebro. Kortet gäller även på alla tåg inom länet, förutom X2000.

Eleven ska alltid kunna visa upp kortet samt giltighetsbevis och fotolegitimation. Om kortet eller giltighetsbeviset glömts, förlorats eller skadats måste biljett enligt ordinarie taxa köpas på bussen.

Om du vid biljettkontroll saknar giltigt färdbevis utfärdar bussbolaget böter på 800 kr.

Mer information om tidtabeller, busskort och trafik hittar du på Länstrafikens webbplatslänk till annan webbplats.

Vid förlust av kortet skall skolan omgående underrättas, nytt kort erhålles mot en expeditionsavgift på 200 kronor.

Elever på skolor i Värmlands län
Elever som är folkbokförda i Karlskoga och Degerfors kommuner och går i gymnasium i Värmlands län får sitt busskort för Värmlandstrafik via Skolförvaltningen.

Kontakta Marie Persson på telefon 0586-614 04 eller mail marie.s.persson@karlskoga.se för att erhålla ett gymnasiekort för Värmlandstrafik.

Notera att elever som erhåller inackorderingstillägg har inte rätt till gymnasiekort.

Elever som går i gymnasieskola i Kristinehamn kontaktar Vuokko Edström, telefon 0586-616 05, eller Eva Gustavsson, telefon 0586-613 08, på Möckelngymnasiet i Karlskoga eller Karin Larsson, telefon 0586-617 91, på Möckelngymnasiet i Degerfors. Dessa elever använder ett gymnasiekort för Länstrafiken i Örebro län.

Om busskortet inte räcker till

Elever som väljer att inte inackordera sig på skolorten, men som har problem med att ta sig till skolan/hållplats med läns- eller stadsbuss kan ansöka om resebidrag för dagliga resor. Det gäller dig som går i en kommunal gymnasieskola och avståndet från bostad till hållplats för kollektivtrafiken är minst 4 km eller om väntetiden i skolan före och efter skoldagen överstiger 10 timmar/vecka. Ytterligare information kan du få på din skola eller av gymnasieförvaltningen på 0586-614 04.

Inackorderingstillägg

Om du har minst 40 km resväg mellan hemmet och skolan eller en total restid på mer än 2 timmar per dag kan du ansöka om inackorderingstillägg som är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Förutsättningar för att bidraget ska beviljas är:

  • att du är inackorderad på studieorten
  • att du går i en kommunal gymnasieskola och är född 1999 eller senare och är förstahands mottagen
  • att du är folkbokförd i Karlskoga eller Degerfors kommun

Elever som erhåller inackorderingstillägg har inte rätt till gymnasiekort.

Studiehjälp/studiebidrag (CSN)

Du som studerar på gymnasiet kan få ekonomiskt bidrag s.k. studiehjälp av Centrala studiestödsnämnden (CSN). På deras webbplats finns mer information om bidraget.

För dig som inte fyllt 20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som fyllt 20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster