Information om coronavirus i förskola och grundskola

Stanna hemma vid milda förkylningssymtom

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta innebär att vi uppmanar alla barn, elever och lärare med förkylningssymtom att stanna hemma, oavsett om man besökt ett riskområde eller inte.

Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska elever.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar

Finansdepartementet beslutade 11 mars 2020 att ta bort karensavdraget

Karensavdraget (tidigare kallat karensdag).

Detta slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är:

Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Undvik nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst före varje måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta dessutom gärna alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Undvik kontakt med sjuka människor.

Är du själv sjuk - stanna hemma.

Texten uppdateras när ny information finns.