Kommunal vuxenutbildning och SFI

Degefors kommun kommer från 1 januari 2024 driva kommunal vuxenutbildning (komvux) och Svenska för invandrare (SFI) i egen regi.

Komvux är till för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskolan. På komvux kan du också komplettera din tidigare utbildning eller välja att påbörja en ny utbildningsinriktning. Från och med den 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux.

Till toppen av sidan