Avgifter

Från och med vårterminen 2015 är undervisningen på Kulturskolan avgiftsfri för elever under 25 år.
För vuxenelever (över 25 år) gäller följande avgifter​

  • Instrumentundervisning ‑ 1000 kronor per påbörjad termin
  • Blockflöjt, Dans och drill ‑ 450 kronor per påbörjad termin
  • Ensemble- och orkesterspel utan lektion ‑ 450 kronor per påbörjad termin

Instrumenthyra på Kulturskolan

Nästan alla stråk-och blåsinstrument, och i viss omfattning även gitarr och elbas kan hyras från Kulturskolan. Målsman ansvarar för instrumentets skötsel och eventuella reparationer under hyrestiden. Vi bistår gärna med råd vid köp av instrument.

Vuxna elever
Hos oss är även vuxna elever välkomna i mån av plats. Det innebär att en vuxen bara får undervisning om det inte finns några barn i kön som vill spela just det instrumentet. Vuxna har därför ingen garanterad plats utan bara för en termin i taget. I orkesterverksamheten är vuxna alltid välkomna.

Kostnad

  • År 1–4 250 kr/påbörjad termin
  • Från och med år 5, 500 kr/påbörjad termin

Deltar eleven i orkester sker ingen höjning av avgiften femte året. Oboe, fagott, barytonsaxofon, valthorn, bariton, bastuba och kontrabas är undantagna höjd avgift.