Särskola

Barn och unga som på grund av lindrig utvecklingsstörning inte bedöms nå grundskolans kunskapsmål erbjuds grundsärskola. Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och ska så långt det är möjligt motsvara grundskolan.

Till toppen av sidan