Avfallsplan - Samråd

Förslag till avfallsplan och renhållningsföreskrifter finns tillgängliga för samråd 7 januari – 14 februari 2022

Serviceförvaltningen har under år 2021 reviderat kommunens gällande avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Mest centralt i förslaget är mål- och handlingsprogram för den kommunala renhållningen. Föreslagna åtgärder syftar till att minska det kommunala avfallets mängd och farlighet, öka återbruk och materialåtervinning samt förbättra kommunens kontroll över den kommunala slamtömningen. Förslag till renhållningsföreskrifter tydliggör kommunens regelverk för hur avfall ska källsorteras och samlas in samt förfarande vid anmälan och ansökningsärenden.

Handlingarna finns tillgängliga nedan under Relaterad information samt på biblioteket och nämndhuset i Degerfors.

Synpunkter på avfallsplan och renhållningsföreskrifter kan framföras senast 14 februari 2022 till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se.

Till toppen av sidan