Valborgsmässoeldar

Majbrasor är en fin tradition som vi ska värna om, men eldning kan ställa till problem om brasan inte anläggs på rätt sätt. Är det väldigt torrt i skog och mark kan eldningsförbud utfärdas av räddningstjänsten.

Om du ska arrangera valborgsmässofirande på allmän plats ska du i god tid söka tillstånd för offentlig tillställning hos polisen. Du behöver också ha markägarens tillstånd, helst skriftligt. För mindre brasor inom egen förening eller tomt behöver du inget tillstånd.

Använd aldrig bensin för att tända brasan, utan till exempel torra kvistar.

Visa hänsyn till grannar och placera brasan så att röken eller askan inte besvärar de som bor i närområdet. Det ska finnas något att släcka elden med på platsen, till exempel en vattenfylld brandslang, handbrandsläckare, fyllda vattentunnor och hinkar. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden, så blir det lättare att släcka elden. Tips är att ha en brandfilt till hands.

Till toppen av sidan